Rregullat e forumit

Në forumin e web faqes këshilluese ju mund të pyesni për këshilla eksprt të fushave të ndryshme: doctor të përgjithshëm, psikolog, gjinekolog, dermatology si dhe ekspertë të fushave të ndryshme.

  • 1Këshillimi që ofrohet në këtë faqe është ANONIM dhe FALAS.
  • 2Pyetjet e juaja të adresuara në forum nuk do të postohen menjëherë. Ato do të publikohen me pak vonesë. Çdo pyetje së pari do të përcillet tek administratori i forumit, i cili do t'i publikon pyetjet pasi të bënë klasifikimin e tyre sipas temës dhe do ti drejtoj tek eksperti adekuat.
  • 3Bëni pytjet sa më të kjarta. Përshkruani problemin tuaj konkretisht. Përgjigjjet e këshilluesve do të bazohen vetëm në përshkrimet e juaja. Nëse nuk jeni i kënaqur me ndonjë përgjigje dërgoni pyetje shtesë.
  • 4Bëhu i durueshëm dhe prit me qetësi në përgjigjen e ekspertit. Përgjigja do të publikohet sigurisht brenda disa ditëve.
  • 5Mos prit mrekullira nga përgjigjet e ofruara në internet. Zgjidhja e problemeve kërkon përpjekje dhe qasje aktive në tejkalimin e tyre.
  • 6Bëhu përgjegjës dhe i sinqertë në parashtrimin e pytjes.
  • 7Kur ofroni këshilla apo ndani përvojat e juaja në formë të komenteve, bëni më të mirën e juaj, që të jeni mbështetës dhe tregoni empati për problemet e tyre. Këshillimi mes bashkëmoshatarëve ka rëndësi të madhe.
  • 8Bëhu tolerant. Rrespektoni mendimin e të tjerëve. Çdo kush ka të drejtë në mendimin e tij/saj. Mos u bëni ofendues dhe mos përdorni gjuhë fyese.
  • 9Shprehuni për veten në gjuhë që është e kuptueshme për ekspertët.
  • 10Web faqja këshilluese nuk mund të zëvendësoj këshillimin e drejtëpërdrejtë dhe vizitën te mjeku.

Na përcjellni edhe në: