Shërbimet tjera të ndihmës

  • Qendra e Shëndetit Mendor për Fëmijë dhe AdoleshentTel: 038 500 / 600 / 2802
  • Qendra Klinike Universitare e KosovësTel: 038 500 600
  • EmergjencaTel: 112 – pa pagesë | Tel: 038 515 569 – me pagesë
  • Qendra Mediko-Psikoterapeutike  “Labyrinth”Tel: 038 / 220 / 048
  • Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë  - PENTel: 038 552 / 216 | e-mail: [email protected] | web: www.edukatoret.org
  • Qendra e Shëndetit mendorë në PrishtinëTel: 038 542 195 dhe  038 542 199 
  • Qendra Psiko-Sociale për Trauma Terapi, Mitrovicë, Diakonie KosovaTel: 028 535 602

Na përcjellni edhe në: