Të dashur përdorues të www.nukjevet.net

Kohëve të fundit është vërejtur një trend në rritje i pyetjeve që vijnë nga përdorues prej Shqipërisë. Duam t’u lajmërojmë se në Shqipëri ekziston uebfaqja këshilluese www.nukjevetem.al, e cila ofron shërbimet e njejta si www.nukjevet.net, ndaj për shkaqe teknike dhe që secili përdorues të marrë një shërbim sa më të përshtatshëm ndihuni të lirë të dërgoni pyetjet tuaja edhe në nukjevetëm.al. Sidoqoqoftë, ne vazhdojmë të mirëpresim pyetje prej kudo në botë ku ka shqipfolës.

Faleminderit për mirëkuptimin tuaj dhe besimin që keni në faqen tonë,
Stafi nukjevet

Na përcjellni edhe në: