PLOTESONI PYETESORIN

Ky pyetësor është formuluar për të kuptuar më shumë rreth njohurive të shoqërisë kosovare mbi shëndetin mendor dhe atë fizik, shkallës së stigmës, e cila e përcjellë kërkimin e ndihmës profesionale. Poashtu ky pyetësor dëshiron të vlerësoj kënaqësinë e përdoruesve të webfaqes www.nukjevet.net

Ju lusim që të ndani pak nga koha juaj për të plotësuar pyetësorin,

https://docs.google.com/forms/d/1r29l96EoxNCw3IBWoeBjd9QI7pUY-yK1dXkf4zM3ri4/edit

Na përcjellni edhe në: