Si të bëni pyetje në nukjevet dhe si të gjeni përgjigjet në pyetjet tuaja / video

Ju ftojmë të shikoni më poshtë një video e cila ju shpjegon se si mund të bëni një pyetje në portalin www.nukjevet.net.Eshtë e rëndesishme që pyetja juaj të përmbajë një titull, një tekst ku të përshkruani shqetësimin tuaj, si dhe një pseudonim, se bashku me te dhenat tuaja si gjinia dhe mosha.


Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e pytjes, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë :
çka është duke ju shqetësuar
kur ka ndodhur apo filluar ngjarja
kënd e përfshinë
si ka filluar problemi
çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën
A jeni munduar të zgjidhni vet këtë problem, dhe nëse po, si?

Për çdo paqartësi, mos hezitoni të na kontaktoni.
Ne jemi këtu për ju!
www.nukjevet.net

 

Na përcjellni edhe në: