Mos u sillni si një “gëdda”

12_11_12_147881_girlstruggling300x232

       – “unë kurrë nuk do t’a mësoj frangjishten, është shumë e vështirë ”
       – “si do të kem mundësi të mësoj si të zgjidhet një ekuacion i tillë ? ”
 
       “A i njihni ndonjë nga deklaratat e mësipërme? Në këtë rast ju keni qenë duke i nënvlerësuar aftësitë tuaja. A e dini cka do të thotë ? Kjo do të thotë që ju keni qenë duke i nënvlerësuar aftësitë tuaja! Fjalia e mëparshme nuk është një gabim shkrimi. E përsërita atë në mënyrë që të vërtetojë një pikë. Nga tëpërsëriturit vazhdimisht gjërat përsëri dhe përsëri, ato zakonisht – herët a vonë- do të kuptohen.” (ADAM , 2009).    
 
Por çka është gëdda?
 
       Disa vjet më parë, një grup shkencëtarësh kryen disa eksperimente interesante,kryesisht duke përdorur këtë peshk. Ata vendosën peshkun brenda një akuariumi dhe e ushqyen atë me disa peshqi më të vegjël. Ata pastaj vendosën një barrierëtë përbërë prej xhamit transparent në mes gëddas dhe peshqëve të vegjël që rezultoi në një përpjekje të vazhdueshme për të arritur ushqimin, por pasukses. Më në fund ai u ndal së ndjekuri peshqët, duke menduar se ajo ishte e kotë madje edhe të provohet.  Shkencëtarët hoqën pastaj pengesën dhe ishin mjaft të habitur nga ajo që panë, peshku ivogël qarkullonte rreth gëddas, por pa pasur ndonjë reaksion të kundërt nga ai,si është e mundur dikush mund të pyes? Siç rezultoi, peshku i ishte nënshtruar“pafuqishmërisë së nxënë”, një term që mund të përdoret në mënyrë që të përshkruaj si një qenie e gjallë mund të bëhet me të meta nga mendimet e saja të thjeshtë, duke harruar për aftësitë e veta të vërteta. A jeni ju si ky peshk apo keni guximin aktual të qëndroni dhe të thoni: “unë do t’a bëj më të mirën që të arrijë qëllimet e mia”? Zgjedhja është e juaja (ADAM , 2009).                     
 
Mësoni menqur, jo vështirë
 
       1.Efektiviteti
      
           Sa më efektivë të jeni në studime, aq më shumë bëni dhe aq më pak humbni kohë, por para se ju të filloni të bëni këtë ndryshim ju duhet të bëheni të vetëdijshëm për efektivitetin tuaj aktual. Nëse ju nuk e dini ku po qëndroni, si do ta dini sa larg do të shkoni? Një mënyrë e thjeshtë për ta bërë këtë do të ishte mië të matni një javë tipike studimi: të matni sa gjëra keni kryer, sa probleme keni zgjidhur apo sa faqe keni lexuar dhe të kombinohen ato me shifra të ngjashme me mesataren, pastaj të vazhdoni ta bëni këtë çdo javë në mënyrë që ta shihni grafikun e zhvillimit tuaj.
 
       2.Gjej çka funksionon më së miri dhe thjesht bëje atë
 
         Ekonomistët kanë një afat që ata kanë quajtur Roi ose kthimin e investimeve për të matur se sa vlerë një investim jep në krahasim me kapitalin e investuar. Ju duhet të keni një mendim të ngjashmëm në drejtim të studimeve tuaja. Cila është metoda e cila ka rezultuar me suksesin më të mirë në studimet tuaja, kur krahasoni atë me energjinë që e keni vënë në të ? Në të kundërtën,mund të vazhdoni të humbni kohë pa ndonjë sukses.
 
       Në disa nga teknikat më të suksesshme për të memorizuar gjërat, sugjerohet që të ndiqensë paku disa nga këshillat themelore si :
 
1       të mos lejoheni të shqetësoheni nga asgjë ( pra,koncetrimi është qenësor),
të përdorni shkurtesa apo formime të fjalive\”qesharake\”, për të lidhur kuptimin e fjalive të gjata .
2       të përdorni sa më shumë aociacione, që janë edhe sekreti i të mësuarit ( pra, lidhin pjesë- pjesë informatat e reja me ato që posedoni apo me një gjë që nuk e harroni)
3       mos harroni, gjithmonë eksploroni forma apo metoda tëreja në rast të mosfunksionimit të njërës apo tjetrës.
 
Si të koncetroheni?
 
       Çka dotë thotë koncetrim? – \” Zell i madh dhe i vazhdueshëm dhe vëmendje\”.
       Nëse koncetrimi është i lidhur me vëmendjen atëherë do të thotë që ne mund ta përmirësojmë koncetrimin thjeshtë  vetëm duke u bërë më të vëmendshëm.
       Ja disa nga rregullat që duhet ndjekur:
 
1.      Aplikoni rregullën edhe 5 më shumë
       Fjala çelës këtu është \”vetëm\”. Duke e ulur madhësinë e detyrës ju ndjehenimë pak në mëdyshje për ta braktisur atë krejtësisht. Ka një proverb arabe që thotë:
      \”Nëse nuk mund ta përfundosh atë krejtësisht – atëherë mos e lë atë krejtësisht\”
 
2.      Trajtoje veten si një fëmijë
       Çfarë keni bërë kur keni qenë të vegjël kur keni arritur të përfundoni një detyrë?Keni marrë një shpërblim!! Trajtojeni veten në të njejtën mënyrë kur arrini tëplotësoni një detyrë duke i ofruar vetes një shërblim. Kjo po ashtu do të rris edhe motivimi tuaj i cili në ndërrim përmirëson koncetrimin tuaj.
 
3.      Pse të presësh?? Bëje tani! Burimet
      Zvarritja është pa dyshim një nga armiqtë më të mëdhenj me të cilët do të përballeni si një student. Pse ta shtyeni për më vonë dhe të bëni diçka nesër,nëse të njëjtën detyrë mund ta bëni sot?
 
4.      Largoni të gjitha shqetësimet e mundshme
Kemi dy lloj shqetësimesh :
1       Ata që janë të dukshëm, të tilla si dikush që është duke pasur një diskutim të gjatë (dhe te mërzitshëm) me ju gjatë \”kohëszyrtare të studimit\” tuaj. Secila dhe çdo \”qelizë në trupintuaj\”, ju tregon se kjo është shumë shqetësuese.
 
2       Llojin e shqetësimeve që nuk janë të kapur nga\”radarët tonë\” . Shembuj të tillë janë:  duke folur me dikë për një temë që ju intereson, duke shikuar një film, duke dëgjuar muzikë dhe kështu me radhë. Të gjitha këto gjëra iu shkëpusin ju nga studimet tuaja edhe pse ju nuk jeni duke menduar në lidhje me të. Mënyra më e mirë për të shmangur këto lloje të shqetësimeve është duke i shmangur ato nga fillimi.
 
5.      Bëni një listë të detyrave
Kjo iu ndihmon të mendoni vetëm për një qështje në një kohë.
                     
Një mësim i suksësshëm poashtu mund të arrihet edhe përmes këtyre hapave:
 
1       Së pari të hulumtohet literatura, të bëhet gjurmimi i materialeve dhe identifikimi i pjesëve më të nevojshme.
2       Të bëhet një lexim sipërfaqësorë, në mënyrë që të njihemi me materialin. Në këtë fazë mund edhe të nxjerrim koncepte përmes mbajtjes së shënimeve apo nënvizimeve të pjesëve kryesore, që shërben për tëkrijuar skema në mendjen tonë, e që mund të na shërbejnë gjatë riprodhimit.
3       Hapi i tretë përfshin një ri-lexim tjëtër duke kërkuarshembuj adekuat që mundësojnë krijimin e asociacioneve dhe lehtëson kujtesën.
4       Në fund, preferohet të bëhet një përsëritje dhe lexim i vëmendshëm i të gjithë materialit dhe shkrimit të eseve të shkurtëra përsecilën përmbajtje.
      
 Preferohet të bëhet edhe ndonjë konsultim me ndonjë kolegë apo njohës të lëndës.
 
 
Referencat:
 \” ADAM,A. (2009), \” The comprehensive guide to getting the most out of yourstudies”- The study guide PRO”
   Marrur nga :http://www.study-habits.com/study-guide
 
  ebook | StudyHabits: Study Smarter- Not Harder ( articles)
 Marrur nga:http://www.study-habits.com/study-smarter-not-harder
 
 How to concetrate |Study Habits: Study Skills >> How to concetrate
 Marrur nga:http://www.study-habits.com/how-to-concentrate

Na përcjellni edhe në: