Jam i vetëdijshëm se jam njeri i pa përsëritshëm – 8. Hapi për një vet-imazh më të mirë

Mendoj se sa njerëz ka në botë!

Ata janë të racave të ndryshme, kombeve dhe kombësive të mëdha dhe të vogla, të zi dhe të bardhë, agresiv dhe të qetë, preciz dhe sipërfaqësorë, serioz dhe joserioz…Por as një njeri në botë nuk është i ngjashëm me tjetrin! Çdonjëri prej nesh, vetitë personale i ka të veçanta , dhe në mënyrë unike.
Disa njerëz në mes veti janë të ngjashëm, disa nga pamja e jashtme, të tjerët nga vetitë ose nga mënyra e të menduarit. Ndërsa të tjerët dallohen fuqishëm në mes veti.

Asnjëri nuk është saktësisht i tillë, sikur jam unë.

Unë jam një i vetëm, unik, i papërsëritshëm dhe për këtë arsye, jam i vlefshëm.

Na përcjellni edhe në: