Chat

Të dashur përdorues të ueb faqes nukjevet.net, e kemi kënaqësinë të ju njoftojmë, se ueb faqja jonë, tash e tutje do të ofrojë edhe këshillimin përmes chat-it, i cili do të filloj së shpejti. Ju lutemi përcjelleni rregullisht ueb faqen tonë dhe shpejt do të publikojmë orarin e paraparë për këshillimin e drejtpërdrejt përmes chat-it. Për tu kyçur në chat, ju lutemi klikoni në këtë link:

www.nukjevet.net/chat

Për përdorim të keshillimit me chat, mjafton të shënoni pseudonimin e përzgjedhur nga ju dhe në momentin që eksperti është i lirë do t’i shfaqet drita e gjelbërt dhe kjo është shenja që eksperti është i lirë për bisedë me ju.

Po shpresojmë që ky shërbim i ri do të ju ofrojë një mundësi shtesë që të konsultoheni me ekspertët e ueb faqes drejtperdrejt për të gjitha brengat e juaja.

Na përcjellni edhe në: