Pyetje e re ?

Anulo Pyetjen


Ju rekomandojmë që kur te parashtroni pytjen të merrni kohë ne formulimin e pytjes, dhe të cekni disa nga informatat më poshtë :

çka është duke ju shqetësuar
kur ka ndodhur apo filluar ngjarja
kënd e përfshinë
si ka filluar problemi
çfarë ju brengos më së shumti lidhur me situatën
A jeni munduar të zgjidhnivet këtë problem, dhe nëse po, si?


Ky forum moderohet nga administratori. Pyetja juaj do te ruhet deri sa te miratohet dhe te publikohet nga administratori.

Na përcjellni edhe në: