peshkuMasturbimi07.07.2012 17:49Pershendetje,a eshte masturbimi i demshem per trup sepse kam degjuar nga te tjeret se masturbimi i tepert shkakton verberim, kancer te prostates madje edhe qmenduri.
Dr. Ilir Miftari - Ekspert i nukjevet RE: Masturbimi23.07.2012 09:10Kjo qe keni degjuar nuk qendron fare dhe eshte shume e pa vertet.Vlerëso

Të nderuar përdorues të ueb faqes nukjevet.net, e kemi kënaqesinë të ju informojmë se do të ofrojmë edhe mundësinë e komenteve shtesë të cilat mund ti dergoni, por në raste të perdorimit të gjuhës fyese apo fjalëve banale, komenti juaj do të fshihet menjëherë.

*Komentet në fjalë paraqesin mendimet dhe qëndimet e personave përkatës e asesi të ueb faqes.

Kujdes! Këtu mundeni vetëm të komentoni mbi pyetjen e parë të parashtruar. Për pyetjen tuaj, ju lutemi drejtohuni te "Pyetje e re"

Ky forum moderohet nga administratori. Komenti juaj do të ruhet deri sa të miratohet dhe të publikohet nga administratori.