egiseksi me mestracione02.04.2012 10:34qfar ndodh nese bejm seks kur e kam ciklin menstrual ju lutem tregomni
Dr. Premtim Gojani - Ekspert i nukjevet RE: seksi me mestracione05.04.2012 13:11Nuk mund  te ndodhe asgje,por nuk preferohet per shkak te infeksionit.Dr Premtimi  Vlerëso

Të nderuar përdorues të ueb faqes nukjevet.net, e kemi kënaqesinë të ju informojmë se do të ofrojmë edhe mundësinë e komenteve shtesë të cilat mund ti dergoni, por në raste të perdorimit të gjuhës fyese apo fjalëve banale, komenti juaj do të fshihet menjëherë.

*Komentet në fjalë paraqesin mendimet dhe qëndimet e personave përkatës e asesi të ueb faqes.

Kujdes! Këtu mundeni vetëm të komentoni mbi pyetjen e parë të parashtruar. Për pyetjen tuaj, ju lutemi drejtohuni te "Pyetje e re"

Ky forum moderohet nga administratori. Komenti juaj do të ruhet deri sa të miratohet dhe të publikohet nga administratori.