SnowGjithqka rreth humbjes se virgjinitetit06.01.2012 12:45

dua te di gjithqka rreth humbjes se virgjinitetit dhe qfar kujdesi duhet te ket mashkulli ndaj meje gjat mardhenies se par?faleminderit.

Dr. Premtim Gojani - Ekspert i nukjevet RE: Gjithqka rreth humbjes se virgjinitetit07.03.2012 13:38 Gjate aktit te pare sexual duhet vetem tejeni te qete ,dhe te keni maredhenje sexuale me kujdes.Dr Premtimi Vlerëso

Të nderuar përdorues të ueb faqes nukjevet.net, e kemi kënaqesinë të ju informojmë se do të ofrojmë edhe mundësinë e komenteve shtesë të cilat mund ti dergoni, por në raste të perdorimit të gjuhës fyese apo fjalëve banale, komenti juaj do të fshihet menjëherë.

*Komentet në fjalë paraqesin mendimet dhe qëndimet e personave përkatës e asesi të ueb faqes.

Kujdes! Këtu mundeni vetëm të komentoni mbi pyetjen e parë të parashtruar. Për pyetjen tuaj, ju lutemi drejtohuni te "Pyetje e re"

Ky forum moderohet nga administratori. Komenti juaj do të ruhet deri sa të miratohet dhe të publikohet nga administratori.