Prishtinasja1A humbet virgjiniteti me Gisht..!04.10.2011 17:53

Un jam ne lidhje me 1 djal a ka mundsi qe virgjiniteti te humbet edhe me gisht , te lutem me trego..

Dr. Hatije Ismaili - Ekspert i nukjevet RE: A humbet virgjiniteti me Gisht..!27.04.2012 14:55Sa i perket gishtit,  per kete teme shpesh kam shkruar, gishti mundte futet ne vagine, pasi tek himeni egzistojne vrima, dhe ralle here eshtehimeni krejt i mbyllur. Pore a do ta lendoni himenin me futjen e gishtit mvaretnga forma dhe elasticiteti i tij. Pyetja e virgjinitetit ne kete rast eshtepikepyetje. Dr. Hatija
Vlerëso

Të nderuar përdorues të ueb faqes nukjevet.net, e kemi kënaqesinë të ju informojmë se do të ofrojmë edhe mundësinë e komenteve shtesë të cilat mund ti dergoni, por në raste të perdorimit të gjuhës fyese apo fjalëve banale, komenti juaj do të fshihet menjëherë.

*Komentet në fjalë paraqesin mendimet dhe qëndimet e personave përkatës e asesi të ueb faqes.

Kujdes! Këtu mundeni vetëm të komentoni mbi pyetjen e parë të parashtruar. Për pyetjen tuaj, ju lutemi drejtohuni te "Pyetje e re"

Ky forum moderohet nga administratori. Komenti juaj do të ruhet deri sa të miratohet dhe të publikohet nga administratori.